Yến thu - chim đẹp rất bot hàng rất ngon

Em này đã hết hạn làm việc nhé AE!

CHIỀU CAO 158.

CĂN NĂNG 50.

Số ĐO 3 VÒNG 88 - 66 - 93.

QUA ĐÊM Theo thỏa thuận

DỊCH VỤ

VET MANG + HÔN MOI + BÓP VU

HÔN VU + BJ + ĐÁ BỊ.

ĐÁNH GIÁ

Một em rất dễ thương hiền diệu. Em tên là quê miền tây.

Em ấy khat những em khat vùng kính rất là bót chat cực kỳ sướng.

Khi anh em. Để vào. Hàng em ấy sẽ bót chặt hàng anh em.

Em sẽ đem đến cho anh em. Một sự sung sướng. Anh em đi với em ấy một lần sẽ không quên em ấy được.

Em rất nhẹ nhang như người tình. Anh em nhớ đừng bỏ lỡ một cơ hội nào đến với em ấy nhé.

Em rất tuyệt vời trên các tuyệt vời, su chăm chỉ của em ấy sẽ làm cho các anh thật sự thảo máy, bao đảm không tráo hàng

Hãy là người đầu tiên đánh giá Yến thu - chim đẹp rất bot hàng rất ngon

Chọn đánh giá của bạn
Thêm hình quá trình đi check (Tối đa 6 hình):